ชื่อหนังสือ :
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ :
ประเภทหนังสือ :
มาตราฐานระบบราชการ
ผู้จัดทำ :
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จำนวนหน้า :
36  หน้า
จำนวนผู้เข้าชม :
342